Data analist

 

Maar liefst 5,6 miljoen mensen ontvangen een uitkering van de SVB, in totaal keren we jaarlijks 49 miljard euro uit. Die uitkeringen vallen onder 17 wetten en regelingen, waaronder de AOW en de AKW (kinderbijslag). Een Data analist bij de SVB verwerkt alle bijbehorende data tot bruikbare informatie en zet deze om in kennis waarmee we de samenleving nog beter van dienst kunnen zijn.

Dagelijkse bezigheden van een Data analist

De Data analisten van de afdeling Finance & Control (naast die van F&C heeft de SVB ook Data analisten voor andere vakgebieden), dragen onder meer verantwoording voor de cijfers die we delen met het Ministerie van Sociale Zaken. Ze analyseren de cijfers en houden de historie bij in een databank en verwerken deze in onderbouwde jaarverslagen en kwartaalrapportages. De databank is verder ontsloten middels een Power Bi app die voor de hele organisatie beschikbaar is. De diverse rapportages en overzichten kunnen daar direct veel vragen beantwoorden. Daarnaast beantwoorden de Data analisten ad-hoc vragen, bijvoorbeeld uit de Tweede Kamer. Maar het stopt niet bij het heden: in opdracht van het ministerie maken de Data analisten van F&C ramingen voor diverse wetten. Hiervoor maken ze ook gebruik van cijfers van instanties als het CBS.

Een Data analist van de SVB herken je meteen

Iemand die niet bang is voor grote hoeveelheden cijfers waarbij ook grote verantwoordelijkheden horen. Nauwkeurig en een doorzetter, want data ontsluiten bij de SVB betekent veel uitzoeken in verschillende systemen. De Data analist heeft de kans om mede te bepalen wat belangrijk is voor de SVB, nu en in de toekomst. Het zijn mensen die enerzijds een enorm sterk analytisch vermogen hebben en anderzijds moeiteloos directie en management adviseren en verbetervoorstellen uitbrengen en doorvoeren.

Dit moet je weten over ons vakgebied Data & Analytics

Er is steeds meer aandacht voor gegevens, zowel bij de SVB als bij onze ketenpartners. Dat betekent ook veel ontwikkelingen en initiatieven, zoals het vergroten van datakwaliteit. En we halen steeds meer informatie over onze processen uit onze data, onder andere met process mining. Het zijn stuk voor stuk aandachtsgebieden waar het vakgebied Data & Analytics binnen de SVB zich op richt. Dankzij de gigantische hoeveelheid data biedt dit veel kansen. Bijvoorbeeld om te ontdekken wat de balans is tussen bruikbare en onnodige informatie, waardoor we verder kunnen automatiseren. Met robotics bijvoorbeeld, een ontwikkeling waarin we vooroplopen en waar we best trots op zijn.

We gaan onze uitdagingen multidisciplinair te lijf. Door een goede samenwerking tussen proces- en business–analisten, ontwikkelaars, data–analisten, data–engineers en data–scientists komen we tot de gewenste verbeteringen.

Verhalen van collega's

"Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen"
Frank - Data engineer
"De SVB geeft me de ruimte om te groeien en te exploreren"
Betül - Informatiemanager Datagedreven Werken

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland