Wat doet de SVB

Wij zijn uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Bij de SVB werken we samen met bijna 4.500 collega’s door het hele land, aan bestaanszekerheid en eigen regie voor de burger. Namens de overheid keren wij aan zo’n 5,7 miljoen mensen onder andere kinderbijslag, AOW-pensioen of persoonsgebonden budget uit: ruim 50 miljard euro per jaar. Daarbij is ons doel dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft; eerlijk en efficiënt. Dat is verantwoordelijk en waardevol werk. De dynamiek van de maatschappij, politiek en technologie maakt dit tot een inspirerend werkterrein, waarbinnen je met heel veel plezier kunt werken.

Onze klanten zijn onze drijfveer

Wat drijft ons

We zijn betrokken, mensgericht en voortvarend. Dienstverlening zit diep in ons DNA. Onze belangrijkste drijfveer om ons werk goed te doen zijn die 5,7 miljoen klanten die op ons rekenen. Die willen we snel, goed en met begrip kunnen helpen. Zodat ze op tijd krijgen waar ze recht op hebben. Of het nu de kinderbijslag is, een AOW-uitkering of een persoonsgebonden budget. Bij de uitvoering van de verschillende regelingen maakt de SVB het verschil door bij alles wat we doen nadrukkelijk te kijken naar de bedoeling van wet- en regelgeving. We vragen ons daarbij altijd af of de uitvoering van regelingen het gewenste effect heeft. Zo kunnen we onze klanten helpen op de manier die bij hen past. Alles voor een zeker bestaan. En wat drijft jou?

Werken vanuit de bedoeling

Bij de SVB vinden we het belangrijk om te ‘werken vanuit de bedoeling’. We kijken niet dan alleen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet. Zo voorkomen we dat iemand door complexe regelgeving tussen wal en schip valt. Dan moet je als medewerker gaan nadenken: waar waren de regels alweer voor bedoeld? Past wat we doen nog steeds bij die bedoeling? En als dat niet zo is, hoe zorg je dan toch voor een goede beslissing? Natuurlijk doen we dat binnen de ruimte die de wet ons geeft, want we willen wél een eerlijke en gelijke behandeling van al onze klanten. Daar werken we met elkaar vanuit alle verschillende disciplines heel hard aan. Met hart en ziel.

Organisatie ontwikkelt continu

De SVB streeft naar de beste dienstverlening en ketensamenwerking, waarbij we altijd wendbaar willen zijn en tegelijk continuïteit willen waarborgen. De SVB werkt bijvoorbeeld samen met UWV, de Belastingdienst en andere ketenpartners in Nederland en daarbuiten. Met de ministeries van SZW en VWS hebben we continu contact over onze taken, maar we denken ook mee over verandering in wetgeving.

Bij ons kun je jouw actuele kennis dagelijks inzetten voor de maatschappij.

Moderne dienstverlener

Waar dit ons helpt werken we graag op nieuwe manieren. Zo werken steeds meer teams agile, bijvoorbeeld binnen IT, maar ook bij de uitvoering van het PGB. Om onze klanten beter te helpen, zoeken we altijd naar nieuwe oplossingen. Novum is bijvoorbeeld ons IT-innovatielab en proeftuin. In het Data Initiatief maken we onze zee aan data beter toegankelijk en bruikbaar, voor een optimale dienstverlening. Zo draag je bij aan de sociale zekerheid van ons allemaal.

Feiten en cijfers van de SVB

Als Sociale Verzekeringsbank zijn cijfers voor ons een belangrijk onderdeel van het werk. Maar we kijken ook altijd naar de feitelijke werkelijkheid achter die cijfers.

Werken voor de overheid

De dynamiek van de maatschappij, politiek en technologie bepaalt de hartslag van werken bij de SVB.

Lees meer

Vakgebieden

Bij de SVB werken professionals en starters in allerlei vakgebieden. Bekijk een aantal uitgelichte vakgebieden.

Lees meer

Jij als professional bij ons

Jouw actieve bijdrage heeft positieve impact op Nederland.

Lees meer

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland