Onze maatschappelijke bijdrage

Het motto van de SVB is ‘voor het leven’. Wij zijn er voor Fatima en Karam die net hun eerste kind kregen, voor Opa Wim die met pensioen is en voor buurvrouw Lisa met haar persoonsgebonden budget. Maar ook voor elkaar én voor jou: voor jouw uitdaging, balans, passie, groei en ontwikkeling. Met de uitvoering van ons werk willen we zoveel mogelijk een positieve impact hebben op onze omgeving.

Duurzaamheid en de SVB

Als organisatie is de SVB betrokken. Dat betekent dat we onderdeel uitmaken van de maatschappij en zoveel mogelijk van waarde willen zijn voor de maatschappij. Dat doen we door te zorgen voor een goede uitvoering van onze taken, maar ook op andere manieren.

De SVB heeft daarom in 2020 drie thema’s vastgesteld waarop zij zich vanuit duurzaamheid wil focussen. Deze hangen samen met de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde naties.

SDG 1: Einde aan armoede      SDG 10: Verminderen van ongelijkheid    SDG 13: Klimaatactie


Einde
aan armoede (SDG 1)
Door te zorgen dat alle burgers krijgen waar zij recht op hebben zorgt de SVB voor bestaanszekerheid van burgers. Bijvoorbeeld door het maandelijks uitbetalen van het AOW-pensioen aan ruim 3,5 miljoen AOW-ers of door het uitbetalen van de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) , voor ouderen die een onvolledig AOW hebben. Dit draagt eraan bij dat minder mensen in Nederland onder de armoedegrens leven.

Ook op andere manieren zet de SVB zich op verschillende manieren in voor de bestrijding van armoede. Zo gaat zij actief het niet-gebruik van regelingen tegen door vanuit de SVB mensen op te zoeken die mogelijk recht hebben op bijvoorbeeld de AIO. Daarnaast probeert zij door de inzet op kwalitatieve data, samenwerking in de keten met andere (overheids)organisaties en het leveren van maatwerk zoveel mogelijk te voorkomen dat burgers te maken krijgen met terugvorderingen.

Verminderen van ongelijkheid (SDG 10)
We willen dat onze organisatie een afspiegeling is van de maatschappij, dus divers en inclusief. Zo creëren we onder meer plaatsen voor arbeidsparticipanten om te voldoen aan de Banenafspraak. We zorgen ook voor kansen voor iedereen door bij onze inkoop aan leveranciers om social return te vragen. Hierdoor zorgen zij dat (minimaal) 5% van de waarde van hun opdracht uitgevoerd wordt door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, of werken we samen met sociale ondernemers.

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn binnen de SVB. Wie je ook bent. Met bijvoorbeeld YoungSVB en het Regenboognetwerk hebben we ook informele banden met elkaar.

In de uitvoering van onze taken maken we onze informatie over onze regelingen voor iedereen toegankelijk om er ook zo voor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarnaast gaan we in de beoordeling van aanvragen altijd uit van de bedoeling van de wet en leveren we maatwerk waar nodig.

Klimaatactie (SDG 13)
In 2030 wil de SVB klimaatneutraal zijn. Voor de komende jaren ziet de SVB voor zichzelf een belangrijke opgave op het gebied van verdere verduurzaming van de organisatie. We geven prioriteit wordt aan het reduceren van onze CO2-uitstoot, circulair inkopen en het verduurzamen van onze locaties (onze panden).

Wat doet de SVB

Van kinderbijslag tot AOW en PGB: 5,7 miljoen klanten, ruim 50 miljard euro per jaar.

Lees meer

Werken voor de overheid

De dynamiek van de maatschappij, politiek en technologie bepaalt de hartslag van werken bij de SVB.

Lees meer

Vakgebieden

Bij de SVB werken professionals en starters in allerlei vakgebieden. Bekijk een aantal uitgelichte vakgebieden.

Lees meer

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland