Beste Overheidsorganisatie!

De SVB is verkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020!

Simon Sibma, voorzitter Raad van Bestuur van de SVB, over de verkiezing:

“Deze award is voor iedereen bij de SVB: voor de medewerkers met klantcontact, vanuit de Bedoeling burgers helpen, maar zeker ook voor alle medewerkers die achter de schermen alles in het werk stellen om de 5.5 miljoen burgers op tijd hun uitkering uit te betalen en deze is ook voor alle medewerkers die ondersteunen: secretarieel, facilitair of via alle andere mogelijke vormen. Wij zijn de SVB en wij zijn Overheidsorganisatie van het Jaar 2020!”

De jury over de Sociale Verzekeringsbank:

“De focus op innovatie en het verbeteren van de ervaring voor de burger zijn belangrijke elementen in het profiel van de SVB. Er heerst een positieve en open sfeer met een nadruk op samenwerking en als resultaat indrukwekkende productiecijfers en klanttevredenheid.
Problemen en uitdagingen worden niet uit de weg gegaan, maar actief opgezocht en aangepakt. Er is bij de SVB altijd mogelijkheid om kwesties bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te zoeken door middel van initiatieven als Garage de Bedoeling, de Werkplaats Schulden en het ABBA-systeem (Algemene Beginselen van Behoorlijk Afwegen).
De medewerkers van de SVB voelen een sterke verbondenheid met de organisatie en zijn trots op het werk dat zij leveren. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het meervoudig perspectief en ligt er binnen de organisatie een sterke focus op innovatie, middels bijvoorbeeld het innovatielab Novum. Dit is een voorbeeld van de pro-activiteit, het enthousiasme en het gevoel voor maatwerk binnen de SVB.”

In deze video licht Julie de werkzaamheden van de SVB toe: https://vimeo.com/472797264/80dd015717

 

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland