Business Intelligence

Data- en procesanalyse aan de bron van alle verbeteringen

Het systeem verricht steeds meer eenvoudige taken

De SVB is altijd in beweging. Een continu veranderende maatschappij plus een steeds verder ontwikkelde digitale dienstverlening zorgen voor veel dynamiek. Datagedreven processen, robotics, AI; het zijn allemaal zaken waar we nu of in de toekomst mee te maken hebben.

Binnen business intelligence hebben we een brede groep mensen die zich dagelijks bezighoudt met data- en procesanalyse om de dienstverlening te ondersteunen en continu te verbeteren. Business analisten die de behoeften, eisen en wensen van de SVB in kaart brengen en vertalen naar toepasbare oplossingen. Proces analisten die zich met data-analisten en dataengineers toeleggen op het analyseren, verbeteren en documenteren van alle (IT-)processen. Zodat bijvoorbeeld devops engineers de handigste robotics scripts programmeren. Het is er allemaal op gericht het systeem de eenvoudige taken te laten verrichten. Dan houden onze mensen hun handen vrij voor het complexere werk.

Verhalen van collega's

"Resultaten zien, daar word ik blij van"
Willem - Data scientist
"Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen"
Frank - Data engineer
prev next

Over het vakgebied Business Intelligence

Er ontstaat steeds meer aandacht voor gegevens, zowel van de SVB als van ketenpartners. Dat betekent ook veel ontwikkelingen en initiatieven, zoals het vergroten van datakwaliteit. En we halen steeds meer informatie over onze processen uit onze data, onder andere met process mining. Het zijn stuk voor stuk aandachtsgebieden waar het vakgebied business intelligence binnen de SVB zich op richt. En de gigantische hoeveelheid data is interessant voor iedereen die er mee werkt. Bijvoorbeeld om te ontdekken wat de balans is tussen bruikbare en onnodige informatie, waardoor we verder kunnen automatiseren. Met robotics bijvoorbeeld, een ontwikkeling waarin we vooroplopen en waar we best trots op zijn.

We gaan onze uitdagingen multidisciplinair te lijf. Door een goede samenwerking tussen proces- en business analisten, developers, data engineers en data scientists komen we tot de gewenste verbeteringen.

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland