Relatiemanager – Externe Gegevens Uitwisseling

 • Arbeidsduur: 32 tot 36 uur
 • Salaris: 3.916,- tot 5.229,-
 • Opleidingsniveau: hbo
 • Locatie: Amstelveen
Reageer uiterlijk: 02-10-2022

Wil jij bijdragen aan een evenwichtig spanningsveld tussen cultuur, relatie, procedure en inhoud? Dan gaan we graag het gesprek met je aan!

3 redenen waarom dit jouw baan is

 • ​​​​Omdat doorzettingsvermogen één van jouw kwaliteiten is;
 • Je op natuurlijke wijze empathisch en organisatie sensitief gedrag vertoont;
 • Je uitdaging ziet in het verder versterken van de sociale zekerheidsketen

Jij doet het

In je rol als relatiemanager ben je verantwoordelijk voor contacten met ketenpartners. Je maakt afspraken en laat deze afspraken vastleggen in samenwerking met de directie Juridische Zaken en in het bijzonder met de functionaris Gegevensbescherming.

Naast de toenemende behoefte aan uitwisselen van gegevens waarin de verantwoording inzake bescherming van gegevens en privacy een steeds belangrijkere plaats inneemt, is de gegevensuitwisseling in de keten en daarmee de organisatie overstijgende samenwerking in ketens, een groeiend aandachtgebied van de relatiemanager.

Je belangrijkste aandachtsgebied is het opzetten en onderhouden van uitwisselingen Internationaal. Samen met de afdeling strategie maak je afspraken met de buitenlandse zusterorganen over het uitwisselen van gegevens voor onze primaire processen. Je maakt deel uit van het multidisciplinaire team wat de uitwisselingen van gegevens realiseert.

Je zorgt dat de processen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de processen bij de buitenlandse zusterorganen via de uitwisseling goed op elkaar aansluiten. Je beslist wat daar voor nodig is en coördineert de uitvoering.

Jij bent het

De rolinvulling vraagt om een zelfstandige proactieve professional met bijzondere competenties. Naast de kerncompetenties samenwerken en verandervermogen zijn de volgende competenties nodig voor het goed vervullen van deze functie: resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibel gedrag en organisatiesensitiviteit.

In de ketensamenwerking, met internationale organen, is er geen sprake van een traditionele hiërarchie en doorzettingsmacht, de creativiteit om binnen juridische, technische, politieke en beveiligings kaders oplossingen te vinden, bepaalt het succes. In essentie richt ketensamenwerking zich op vier (besturings)dimensies: mindset kweken (cultuur), vertrouwen opbouwen en behouden (relatie), afspraken maken (procedure) en kennis delen (inhoud). Het spanningsveld tussen deze dimensies vraagt om een voortdurend zoeken naar een werkbaar evenwicht, afhankelijk van de keten zelf en het moment.

Ketensamenwerking vraagt van de relatiemanager een hoge mate van zelfstandigheid, pro activiteit en discipline; vaardigheden die cruciaal zijn voor het verantwoord kunnen omgaan met de speelruimte en keuzes binnen het werk. Die vaardigheden maak je zichtbaar in het volgende gedrag:

 • Je zoekt in eerste instantie op horizontaal niveau naar oplossingen (bij lastige vraagstukken wordt door jou en je ketenpartners niet meteen ‘naar boven gedelegeerd’);
 • Gezamenlijke problemen pak je niet eenzijdig op, maar (vanuit bewustzijn van de betekenis en het belang daarvan) in overleg en in samenwerking met de ketenpartner(s);
 • Er wordt door jou en ketenmedewerkers van de verschillende partners gewerkt in teamverband en als team wordt verantwoordelijkheid genomen voor het beoogde resultaat;
 • Echte alarmsignalen en knelpunten structureer je in onderling overleg en worden dan naar de niveaus bovenin de keten gebracht. Zo voorkom je onnodige paniek, bestuurlijke drukte én verkeerde ingrepen.

De relatiemanager gegevensuitwisseling kijkt over de grenzen van zijn expertiseterrein heen en zoekt de dialoog met collega's, zowel intern alsook extern. Je wilt leren en gaat met passie voor ketensamenwerking waarbij je actief communiceert en informatie uitwisselt met andere partners in de keten, uiteraard binnen de grenzen van zakelijke vertrouwelijkheid en integriteit.

Daarbij ben je brede vertegenwoordiger van SVB. Het geven van presentaties bij externe partijen behoort bij je taken. Je denkt tactisch en maakt de vertaling van SVB-doelstellingen naar planning en uitvoering in het EGU werk, waarbij je proactief anticipeert op aanstaande veranderingen, in ketens, in beleid en strategie, maar ook in ICT-ontwikkelingen.

Je hebt relevante werkervaring en minimaal HBO+ werk- en denkniveau. Kennis van de SVB uitvoering is een pré. Je herkent je in eerder beschreven competenties. Relatiemanagement binnen de (semi)overheid is je op het lijf geschreven. Je kunt uitstekend samenwerken, en je staat stevig in je schoenen. Naast plannen en organiseren is proactief gedrag, klantgerichtheid, proces denken en resultaatgerichtheid van groot belang.

Je bent accuraat in vastleggen afspraken en sensitief aangaande je verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de SVB.

Welke kansen bieden we jou?

Jouw uitdaging, balans en groei: het heeft onze aandacht. Kansen en mogelijkheden om te groeien als persoon en als professional zijn er genoeg. Bovendien kan jij (op basis van een 36-urige werkweek) ook rekenen op een modern arbeidsvoorwaardenpakket dat gericht is op eigen regie en keuzevrijheid:

 • een bruto maandsalaris tot maximaal € 5.229
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) bestaande uit 8% vakantie-uitkering en 8,33% eindejaarsuitkering. 
 • ruim 5 weken vakantie
 • flexibele werktijden. 4 x 9 uur behoort tot de mogelijkheden
 • waar je werkt, thuis of op locatie, stem je af met je team
 • we stimuleren duurzaam vervoer en reiskostenvergoeding woon-werk is flexibel ingericht; afhankelijk van jouw situatie, kies je voor het OV, fietsen, wandelen of de auto
 • een fietsregeling waarbij tot maximaal € 2.000,- gespaard kan worden voor de aanschaf van een fiets
 • voor de dagen dat je thuiswerkt, ontvang je een vergoeding van € 2,- netto per dag
 • daarnaast ontvang je een tegemoetkoming in de kosten voor thuiswerken (zoals internet) van € 30,- netto per maand
 • een vergoeding van 45 euro bruto per maand op je zorgverzekering
 • collectiviteitskortingen bij ziektekosten- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • volop ontwikkelmogelijkheden: een ontwikkelbudget voor persoonlijke ontwikkeling van € 3.000,- per 3 jaar en een opleidingsbudget per afdeling
 • collectiviteitskortingen bij ziektekosten- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • een solide pensioenregeling bij ABP

Jouw werkomgeving

Van kinderbijslag tot AOW-pensioen: wij betalen namens de overheid de volksverzekeringen uit. Elk jaar gaat het om 45 miljard euro die we overmaken aan zo'n 5,5 miljoen klanten. Op tijd, eerlijk en efficiënt.

Vanaf 11 locaties maken we ons sterk voor de beste dienstverlening aan onze klanten. Dit doen we met zo'n 4.000 betrokken en kundige collega's. De teams vullen elkaar aan en maken zo samen het verschil. Een baan bij de SVB biedt kansen voor denkers en doeners met initiatief.

Je werkt bij de sectie Externe Gegevensuitwisseling binnen het Shared Servicecentrum Generieke Uitvoering en Gegevensdiensten onder de directie Dienstverlening, de directie die verantwoordelijk is voor de centrale en decentrale uitvoering van het werk binnen de SVB. De sectie Externe Gegevensuitwisseling is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens tussen de SVB en externe partijen.

Thuis werken of op kantoor? Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren. Voor EGU is  minimaal 1 dag in de week werken op de locatie Amstelveen wel gebruikelijk.

Wanneer werken op locatie aan de orde is, is jouw werkplek Van Heuven Goedhartlaan 1 - Amstelveen

Meer weten?

Op dinsdag 27 september van 11:00 tot 12:00 uur organiseren we een vrijblijvende infosessie via Teams. Het doel is je een beter beeld te geven wat er verwacht wordt van een Relatiemanager, in wat voor werkomgeving je terecht gaat komen en hoe het is om te werken bij de beste overheidsorganisatie van 2020. Het interactieve karakter van deze sessie stelt je ook in de gelegenheid vragen te stellen.

Aanmelden kan via recruitment@svb.nl en meld in het onderwerp "Aanmelden infosessie Relatiemanager" of meld je hier meteen aan: Aanmelden Informatiesessie

Wil je eerst nog meer informatie? Met jouw inhoudelijke vragen over de sollicitatieprocedure, de functie en het team kan je terecht bij Paul van Balen, Recruitment Business Partner.

Solliciteren: jij pakt deze kans

Solliciteer uiterlijk 2 oktober op deze mooie en uitdagende functie van Relatiemanager via de sollicitatiebutton. 

Na de briefselectie van maandag 3 oktober vinden de 1e sollicitatiegesprekken plaats op woensdag 5 oktober. De 2e gesprekken worden gepland op vrijdag 7 oktober. Beide gesprekken worden op locatie Amstelveen gevoerd.

De SVB wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Divers samengestelde teams waar iedereen er toe doet, maken ons effectiever, creatiever en zorgen voor betere dienstverlening. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarnaast vinden we het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving. Iedereen is daarom welkom te solliciteren.

Opmerking acquisitie en VOG

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure en een VOG maakt hier onderdeel van uit.

"Het is fijn te werken bij een organisatie die dezelfde waarden heeft als ik"
Lindsay - Hoofd Informatie- en Datamanagement
"Ik dacht ‘dit doe ik tijdelijk’, maar dat pakte anders uit"
Serap - Bestuurssecretaris
"Bijzondere plekken, verschillende culturen, veel afwisseling in het werk"
Jeanine - Beleidsmedewerker CTB

Sollicitatieproces

Ontvangst-
bevestiging

Eerste reactie

Kennismakings-
gesprek

2e gesprek

Arbeids-
overeenkomst

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland