Projectmanager Regie-organisatie Aansluiting Gemeenten (interim)

 • Arbeidsduur: tot 36 uur
 • Opleidingsniveau: hbo, hbo+, wo
 • Locatie: Utrecht
Reageer uiterlijk: 12-08-2022

Kom je de SVB helpen bij de verdere invoering van het nieuwe PGB systeem binnen gemeenten?

Jij doet het

Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt voor veel mensen uitkomst en de SVB, meer concreet Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW), is een belangrijke spil in de complexe, betrokken en interessante keten om dit te realiseren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is PGB2.0 ontwikkeld / in ontwikkeling. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties.

Die implementatie raakt ook gemeenten in hun rol als verstrekkers. De SVB / DZW neemt voor de uitrol naar alle gemeenten de operationele regierol voor haar rekening en is daarom, ter versterking, op zoek naar een Projectmanager die graag een maatschappelijk relevante en impactvolle portefeuille managed. 

Met individuele gemeenten moeten concrete implementatieaanpakken worden overeengekomen. Met VNG zal afstemming nodig zijn over allerlei zaken rondom het systeem PGB2.0 zelf. Ook gemeentelijke softwareleveranciers zijn een belangrijke stakeholder.

Het is een rijdende trein – er is al een plan opgesteld (gericht op bestuurlijke afstemming). Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng in aanpak en projectinrichting.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Projectmanagement van het project operationele Regie Aansluiting Gemeenten op PGB 2.0 op resultaat, tijd, budget, en kwaliteit.
 • Begeleiding van interne projectleiders.

Taken:

 • Vertalen van doelen in een passende project-/programmastructuur en bedrijfsprocessen.
 • Prioriteren en zorgdragen voor tijdige en juiste uitvoering /implementatie.
 • Vertaalslag maken tussen uitvoering, Beheer & Ontwikkeling en, waar nodig, IT.
 • Betrekken en informeren van de stakeholders en de opdrachtgever.
 • Bevorderen van samenhang en samenwerking in het team door communicatie en overleg.
 • Inspireren vanuit eigen gedrevenheid en volharding, ook bij tegenslag.

Concreet resultaat:

 • Alle Nederlandse gemeente hebben een passend aansluitmoment aangereikt gekregen conform afgesproken specificaties.
 • Verzorgen van de overdracht aan de beheersorganisatie.
 • Verantwoording wordt afgelegd aan de Manager Dienstverlening (lid MT DZW)

Jij bent het

We zijn op zoek naar een ervaren en gedreven aanjager en teamspeler. Je bent van nature positief, energiek en bent gericht op het optimale eindresultaat vanuit overzicht en regie.

Je bent goed bekend met het sociale domein in relatie tot gemeenten en hebt;

 • Meerjarige ervaring (>10 jaar) met het managen van soortgelijke multidisciplinaire projecten, zowel op (IT) inhoud als complexiteit/diversiteit van de keten.
 • Tenminste één maar liefst meerdere zeer grote organisatie(grens) overstijgende projecten aantoonbaar succesvol uitgevoerd. Zowel IT als non-IT.
 • Ervaring met veranderprojecten met grote impact in een uitvoeringsomgeving (overheid / PGB keten).
 • Aantoonbare ervaring met het functioneel aansturen van een projectteam.
 • Geen moeite een nieuwe werkomgeving je snel eigen te maken.
 • Academisch werk- en denkniveau.

Jouw werkomgeving

Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoerder van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O). Vanuit de veranderende behoeften van burgers ten aanzien van onze uitvoering (en ook ten aanzien van de uitvoering van onze ketenpartners) kunnen bewegen in een complexe omgeving. Zoals de maatschappelijke context waarin wij onze taken uitvoeren en waarin wij de beweging hebben ingezet om naast uitvoerder van diverse regelingen ook dienstverlener te zijn voor burgers.
 
Thuis werken of op kantoor? Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.

Wanneer werken op locatie wel aan de orde is, is jouw werkplek te vinden aan de Papendorpseweg in Utrecht.

Solliciteren: jij pakt deze kans

Via 'Solliciteer direct' brengen we je naar alle relevante informatie over deze opdracht op de website van onze broker. Zij doen voor ons de voorselectie en informeren je over de mogelijkheden. Reageren kan uiterlijk 12 augustus.

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland