Kwartiermaker / Teamleider Sociaal Domein

 • Arbeidsduur: 32 tot 36 uur
 • Salaris: 4.449,- tot 6.010,-
 • Opleidingsniveau: hbo, hbo+
 • Locatie: Utrecht
Reageer uiterlijk: 31-03-2023

Als kwartiermaker breng je teams bij elkaar en inspireer en creëer je iets nieuws. Als teamleider lever je een bijdrage aan het waar maken van onze klantbelofte aan budgethouders, het coachen en motiveren van onze medewerkers.

3 redenen waarom dit jouw baan is

 • Je bijdraagt aan de bestaanszekerheid van mensen. Je werk heeft impact op de samenleving.
 • Je energie krijgt van het (op)bouwen en inrichten van een nieuw team.
 • Je vanuit verbinding samenwerking in en vanuit het team organiseert.

Jij doet het

Binnen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is oorspronkelijk bedacht voor mensen met een zorgvraag die regie over hun eigen zorg willen hebben. 

Recent is de keuze gemaakt de teams Relatiebeheer en Signaal samen te voegen onder de naam Relatie & Informatie (R&I). Beide teams kenmerken zich door veelvuldig contact met verstrekkers en ketenpartners. Jouw uitdagingen en verantwoordelijkheden als kwartiermaker / teamleider in de bouw en organisatie van het 'nieuwe' team zijn:

 • Formuleren, afstemmen en borgen van missie, doelen en resultaten. 
 • Stakeholdermanagement. Als ervaren leidinggevende en geloofwaardige gesprekspartner zet je team R&I solide neer en borg je haar positie binnen DZW. Je werkt nauw samen met de collega’s van het Multidisciplinair team (MDT) fraude en onderhoudt contact met externe ketenpartijen en sluit aan bij externe overleggen.
 • Zorg dragen voor accurate stuurinformatie. Je bent in staat tijdig en volledig te rapporteren op de gestelde missie, doelen en resultaten. Zowel binnen als buiten het team.
 • Coaching van je team op inhoud, houding en gedrag.
 • Inrichting, uitvoering en verbetering van processen zoals relatiebeheer, signalen, informatieverzoeken, blokkade en Wobverzoeken.
 • Organisatie van borging en verbetering van kennis bij de regioteams (1e lijn dienstverlening).

Vanzelfsprekend signaleer je kansen, bedreigingen en/of ontwikkelingen, prioriteer je deze en zoek je daarin de samenwerking met collega's binnen de organisatie en wanneer noodzakelijk ook daarbuiten.

Jij bent het

Een inhoudelijk sterke leidinggevende die de brug vormt tussen visie, strategie en de praktijk. Je bent zelfstandig, aanspreekbaar en staat stevig in je schoenen. Omdat we een organisatie zijn die midden in de maatschappij staat, vraagt dit veel van ons én jouw verandervermogen. Verder heb je:

 • Aantoonbare diepgaande ervaring opgedaan als kwartiermaker / teamleider. Daarin heb je een bestaand team sterk georganiseerd en in staat gesteld zelf verantwoordelijkheid te nemen in een complexe keten. Dit is een harde eis.
 • Het talent om medewerkers te inspireren, motiveren en coachen. Dit kan je aantonen vanuit je opgedane werkervaring.
 • Een aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau, vanuit een afgeronde (aanvullende) studie op HBO nivo. Dit is een harde eis.
 • Aantoonbare affiniteit met verander-, proces- en projectmanagement.
 • Flexibiliteit, lef en eigenaarschap.

Vanuit je ervaring kan je goed, vanuit verbinding, feedback geven aan je DZW collega's en durf je medewerkers in je team aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van hun werk. Je formuleert heldere en transparante doelstellingen en normen en vervult een voorbeeldfunctie naar de medewerkers door een zichtbare kwaliteitsgerichte en klantgerichte werkwijze te hanteren.

Welke kansen bieden we jou?

Aan jou de taak om ze te pakken. Jouw uitdaging, balans en groei: het heeft onze aandacht. Kansen en mogelijkheden om te groeien als persoon en als professional zijn er genoeg. Bovendien kan jij (op basis van een 36-urige werkweek) ook rekenen op een modern arbeidsvoorwaardenpakket dat gericht is op eigen regie en keuzevrijheid met een bruto maandsalaris tot maximaal €6.010,- (inschaling op basis van ervaring en geschiktheid).

Meer informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden (vergoedingen, pensioen en opleidingsbudget) vind je hier.

Jouw werkomgeving

Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht onder andere de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb). Mensen met een zorgindicatie kunnen vanuit de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet een persoonsgebonden budget (PGB) toegekend krijgen om zelf zorg in te kopen. DZW beheert het budget van ongeveer 110.000 mensen en betaalt de gecontracteerde zorgverleners. Voor een deel van de budgethouders wordt de salarisadministratie uitgevoerd. Wij zijn voor budgethouders het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van facturatie, declaratie en arbeidsrecht. We werken nauw samen met gemeenten, zorgkantoren en belangenorganisaties van budgethouders en zorginstellingen.

Team Relatie & Informatie is, zoals eerder aangegeven, de samenvoeging van het team Relatiebeheer en het team Signaal. De focus van team Relatiebeheer is de vertegenwoordiging van de DZW in de keten. Team Signaal heeft haar focus op het verrijken van signalen over mogelijk oneigenlijk gebruik van pgb-gelden, het behandelen van informatieverzoeken en het uitvoeren van blokkadeverzoeken.

De totale omvang van Team R&I is 16 medewerkers. Je rapporteert aan de Manager Dienstverlening.

Jouw werkplek vind je in Utrecht (Papendorp). 

Thuis werken of op kantoor?
Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over het wervingsproces neem je contact op met Jasper de Weerdt.

Solliciteren: jij pakt deze kans

Reageer uiterlijk 31 maart via de sollicitatie button en neem ons mee in je motivatie en geschiktheid.

Eerste gesprekken vinden 6 en 11 april plaats, op de 17e een vervolggesprek.

De SVB wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Divers samengestelde teams waar iedereen er toe doet, maken ons effectiever, creatiever en zorgen voor betere dienstverlening. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarnaast vinden we het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving. Iedereen is daarom welkom te solliciteren.

Opmerking acquisitie en VOG

Acquisitie stellen we niet op prijs, we doen deze werving zelf.

"Proactief kijken hoe ik mijn collega's en de burger beter kan helpen"
Cezanne - Teamleider regioteam

Sollicitatieproces

Ontvangst-
bevestiging

Eerste reactie

Kennismakings-
gesprek

2e gesprek

Arbeids-
overeenkomst

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland