Information Security Officer (ISO)

 • Arbeidsduur: 32 tot 36 uur
 • Salaris: 3.916,- tot 5.229,-
 • Opleidingsniveau: hbo+, wo
 • Locatie: Utrecht

3 redenen waarom dit jouw baan is

 • Je durft verantwoordelijkheid te nemen wanneer het gaat om informatiebeveiliging en we maken je niet bang door te zeggen dat je ‘het geweten’ bent voor onze organisatie en onze klanten.
 • Je wilt jouw kennis en ervaring, naast inzet op houding en gedrag bij medewerkers, vooral ook inzetten op de technisch / juridische kaders van beveiligingsbeleid.
 • Je wilt eigen regie nemen en aan je eigen ontwikkeling werken.

Jij doet het

Als Information Security Officer (ISO) treed je op als adviseur inzake informatiebeveiliging en privacy. Jij draagt actief bij om aan zowel de AVG als de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te voldoen.

Als ISO:

 • adviseer je het management proactief op het vlak van informatiebeveiliging en privacy en het daarbij behorend risicomanagement;
 • stel je mede het control framework op inzake beveiligings- en privacybeleid en houdt deze up te date;
 • analyseer je risico’s, kwetsbaarheden en afhankelijkheden en neem je verantwoordelijkheid voor het (mede-)opstellen van business continuïteitsplannen;
 • bewaak en bevorder je informatiebeveiligingsstandaarden (ISO27001 / NIST) in de primaire en secundaire bedrijfsprocessen en de ondersteunende IT;
 • draag je actief bij aan het ontwikkelen, in standhouden en oefenen van cyber resilience processen en waar nodig bij cyber incident respons activiteiten;
 • vervul je een actieve rol bij business- en informatieanalyses en in de voorbereidings- en realisatiefase van projecten;
 • help je de Privacy Officers met PIA’s door het in kaart brengen van informatiebeveiligingsrisico’s en stel je daar maatregelen voor op;
 • sta je samen met je team op voor blijvende bewustwording en kennis van informatiebeveiliging ('awareness').

Jij bent het

Een echte verbinder die de brug vormt tussen het beleid en de praktijk. En oh ja, omdat we een organisatie zijn die middenin de maatschappij staat, vraagt dit veel van ons én jouw verandervermogen. Verder:

 • ben je (bij voorkeur) in het bezit van een CISSP-, CISM- of CISA- certificering of bereid die op korte termijn te halen;
 • is er aantoonbare kennis van en ervaring met het behandelen van security issues, ISO 27001/27002 en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
 • is er relevante meerjarige werkervaring opgedaan in soortgelijke functie in een complexe organisatie, bij voorkeur in de (semi)overheid;
 • is er (juridische) aantoonbare kennis van informatiebeveiliging. Dat is een must;
 • ben je bekend met ICT infrastructuren en netwerken en begrijp je waar het om draait bij softwareontwikkeling en aanbestedingen;
 • ben je bestuurlijk sensitief. Je kent de gevolgen en invloed van jouw beslissingen op de organisatie en beeldvorming;
 • communiceer je makkelijk en voel je je thuis in een adviserende rol;
 • neem je het voortouw vanuit een goed ontwikkeld organisatietalent en sterk ontwikkeld conceptueel vermogen;
 • beschik je over een gezonde dosis humor (onontbeerlijk binnen ons team!).

Je bent bereid om je continu te blijven ontwikkelen en je kennis op jou vakgebied te vergroten. Daarom is de SVB lid van het ISF en betalen we ook het lidmaatschap van het PvIB en ISACA.

Welke kansen bieden we jou?

Jouw uitdaging, balans en groei: het heeft onze aandacht. Kansen en mogelijkheden om te groeien als persoon en als professional zijn er genoeg. Bovendien kan jij (op basis van een 36-urige werkweek) ook rekenen op een modern arbeidsvoorwaardenpakket dat gericht is op eigen regie en keuzevrijheid:

 • een bruto maandsalaris tot maximaal €5.229,- 
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) bestaande uit 8% vakantie-uitkering en 8,33% eindejaarsuitkering
 • ruim 5 weken vakantie
 • flexibele werktijden, waarbij 4 x 9 uur tot de mogelijkheden behoort
 • waar je werkt, thuis of op locatie, stem je af met je team
 • we stimuleren duurzaam vervoer en reiskostenvergoeding woon-werk is flexibel ingericht; afhankelijk van jouw situatie, kies je voor het OV, fietsen, wandelen of de auto
 • een fietsregeling waarbij tot maximaal € 2.000,- gespaard kan worden voor de aanschaf van een fiets
 • voor de dagen dat je thuiswerkt, ontvang je een vergoeding van € 2,- netto per dag
 • daarnaast ontvang je een tegemoetkoming in de kosten voor thuiswerken (zoals internet) van € 30,- netto per maand
 • een vergoeding van 45 euro bruto per maand op je zorgverzekering
 • volop ontwikkelmogelijkheden: een ontwikkelbudget voor persoonlijke ontwikkeling van € 3.000,- per 3 jaar en een opleidingsbudget per afdeling
 • collectiviteitskortingen bij ziektekosten- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • een solide pensioenregeling bij ABP

Jouw werkomgeving

Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoerder van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O). Vanuit de veranderende behoeften van burgers ten aanzien van onze uitvoering (en ook ten aanzien van de uitvoering van onze ketenpartners) kunnen bewegen in een complexe omgeving. Zoals de maatschappelijke context waarin wij onze taken uitvoeren en waarin wij de beweging hebben ingezet om naast uitvoerder van diverse regelingen ook dienstverlener te zijn voor burgers.
 
Binnen DZW hebben we een afdeling Beheer & Ontwikkeling die het primaire proces ondersteunt. Deze afdeling bestaat uit de disciplines Beleid, Analyse, Communicatie, Procesbeheer, Juridische Zaken, Functioneel Beheer, ISO, Operational Control en Facilities. In multi-disciplinaire teams werken wij samen als betrouwbare kennispartner die de organisatie ondersteunt om efficiënt, klantgericht en rechtmatig de budgethouder te bedienen, wendbaar te zijn en het vakmanschap van medewerkers te verbeteren. Het huidige team ISO bestaat uit 3 professionals. 

Thuis werken of op kantoor? Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.

Wanneer werken op locatie wel aan de orde is, is jouw werkplek te vinden aan de Papendorpseweg in Utrecht.

Meer weten?

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jasper de Weerdt, Senior Recruiter, via 06-57552507.

Solliciteren: jij pakt deze kans

Solliciteren! Graag ontvangen we van jou een motivatiebrief en je CV. Voor deze vacature hanteren we geen sluitingsdatum. We informeren je snel of en hoe we kennis gaan maken.

Opmerking acquisitie en VOG

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Een VOG maakt onderdeel uit van de procedure.

"Het is fijn te werken bij een organisatie die dezelfde waarden heeft als ik"
Lindsay - Hoofd Informatie- en Datamanagement
"Ik dacht ‘dit doe ik tijdelijk’, maar dat pakte anders uit"
Serap - Beleidsadviseur internationaal
"Bijzondere plekken, verschillende culturen, veel afwisseling in het werk"
Jeanine - Beleidsmedewerker CTB

Sollicitatieproces

Ontvangst-
bevestiging

Eerste reactie

Kennismakings-
gesprek

2e gesprek

Arbeids-
overeenkomst

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland