HR Manager

 • Arbeidsduur: 36 uur
 • Salaris: 6.272,- tot 8.519,-
 • Opleidingsniveau: wo
 • Locatie: Amstelveen
Reageer uiterlijk: 02-09-2022

Als ervaren HR Manager ben je het boegbeeld van de HR afdeling en vertegenwoordig je het HR-domein binnen én buiten de SVB-organisatie. Je draagt zorg voor de realisatie van onze HR strategie en met je coachende managementstijl stuur je de diverse HR teams van de SVB aan.

3 redenen waarom dit jouw baan is

 • Als boegbeeld van de afdeling HR zorg je voor innovatieve beleidsvorming en voor efficiënte, effectieve en kwalitatieve uitvoering van de HR-verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 
 • Je levert een richtinggevende bijdrage aan diverse opgaven, zoals organisatieontwikkeling, optimalisatie & implementatie van HR-instrumenten en processen en het versterken van datagedreven werken. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de cao van de SVB. 
 • Het creëren en in stand houden van een vitale afdeling met professionele, en wendbare medewerkers is jou op het lijf geschreven.  

Jij doet het

HR speelt binnen de SVB een prominente rol om medewerkers, leidinggevenden en de organisatie optimaal te laten functioneren en onze opgaven uit de Meerjarenkoers te realiseren. De HR strategie 2021-2025 geeft richting aan onze ambities. Als HR Manager realiseer je de HR strategie. 

Een belangrijke uitdaging is het verminderen en vereenvoudigen van regels waarmee ons beleid beter aansluit bij onze kernwaarden: betrouwbaar, voortvarend en mensgericht. Zo werken we vanuit de bedoeling en ontstaat meer ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de juiste afwegingen te maken waarmee onze medewerkers echt geholpen zijn. We zetten in op een inclusieve werkomgeving waarbij we verschillende perspectieven benutten om tot betere resultaten te komen. Daarnaast investeren we in een zakelijke verhouding die gekenmerkt wordt door eigenaarschap, vergroten realisatiekracht, elkaar aanspreken en minder vrijblijvendheid. Hierbij vergroten we de mogelijkheden van self service instrumentarium, moderniseren het beleid (o.a. via de eigen SVB-cao), professionaliseren ons leiderschap, ontwikkelen dashboards en maken we steeds meer gebruik van data-analyse. 

Als HR Manager: 

 • Draag je zorg voor de realisatie van de HR strategie. 
 • Ben je leidinggevende van de volgende teams: HR Advies (DSV, DZW, IT & Staf), Employability, HR Service Centrum, Leren & Ontwikkelen, Beleid & Organisatie, van in totaal ongeveer 120 medewerkers.  
 • Draag je multidisciplinair – o.a. in samenwerking met de Chief Change Officer – bij aan de organisatieontwikkeling, optimalisatie en implementatie van HR-instrumenten & processen en het versterken van datagedreven werken en het hybride werken (binnen de SVB “Bewust Werken”). 
 • Ben je partner en adviseur van de directeur Bedrijfsvoering op strategisch en tactisch niveau. 
 • Adviseer je de bestuurder over medezeggenschapszaken en ben je mede gesprekspartner van de ondernemingsraad en vakbonden, ook in relatie tot eigen SVB-cao.
 • Realiseer je doelstellingen uit het gemeenschappelijk managementcontract binnen de budgettaire kaders. 
 • Creëer je een vitale afdeling met professionele, en wendbare medewerkers en zorg je dat deze in stand blijft. 

Jij bent het

Als manager weet je een heldere koers te ontwikkelen en uit te zetten en laat je zien dat je beslissingen durft te nemen, in lijn met de HR strategie en onze kernwaarden. Daarnaast kun je je ook flexibel opstellen. Je geeft duidelijk aan hoe je over zaken denkt. Je werkt resultaatgericht en weet eigenaarschap in de organisatie juist te beleggen en kunt delegeren. Je beschikt over verandervermogen en daadkracht. Je bent een voorbeeld voor het management, een menselijk gezicht voor de medewerkers en een constructief gesprekspartner voor de bestuurder, het directieteam, de medezeggenschap, de bonden en het MT. Men ziet je als een energiek en inspirerend persoon, je weet mensen aan elkaar te binden en je bent een teamspeler.  

Daarnaast herken je jezelf in het volgende profiel: 

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en relevante managementervaring. 
 • Je hebt ervaring als leidinggevende binnen het HR-domein en weet die integraal in te zetten ten behoeve van de bedrijfsvoering.
 • Naast een interne focus, heb je ook een externe focus en relevante externe contacten en weet dat ten behoeve van de directie uit te breiden.
 • Je beschikt over een hoge mate van sensitiviteit in bestuurlijke processen en uitstekende sociale vaardigheden. 
 • Je weet op elk niveau te communiceren en bent tevens in staat om boven de partijen te staan. 
 • Je bent een goede coach, spreekt medewerkers aan op hun gedrag en geeft feedback. 
 • Je hebt zelfinzicht en voelt je verantwoordelijk, daar handel je ook naar.  
 • Als mens ben je open, benaderbaar, integer en onafhankelijk. 

Welke kansen bieden we jou?

Jouw uitdaging, balans en groei: het heeft onze aandacht. Kansen en mogelijkheden om te groeien als persoon en als professional zijn er genoeg. Bovendien kan jij (op basis van een 36-urige werkweek) ook rekenen op een modern arbeidsvoorwaardenpakket dat gericht is op eigen regie en keuzevrijheid: 

 • een bruto maandsalaris tot maximaal € 8.519,- per maand (op basis van 36 uur);  
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) bestaande uit 8% vakantie-uitkering en 8,33% eindejaarsuitkering; 
 • ruim 5 weken vakantie; 
 • flexibele werktijden, waarbij 4 x 9 uur tot de mogelijkheden behoort; 
 • waar je werkt, thuis of op locatie, stem je af met je team; 
 • we stimuleren duurzaam vervoer en reiskostenvergoeding woon-werk is flexibel ingericht; afhankelijk van jouw situatie, kies je voor het OV, fietsen, wandelen of de auto; 
 • een fietsregeling waarbij tot maximaal € 2.000,- gespaard kan worden voor de aanschaf van een fiets; 
 • voor de dagen dat je thuiswerkt, ontvang je een vergoeding van € 2,- netto per dag; 
 • daarnaast ontvang je een tegemoetkoming in de kosten voor thuiswerken (zoals internet) van € 30,- netto per maand; 
 • een vergoeding van 45 euro bruto per maand op je zorgverzekering; 
 • volop ontwikkelmogelijkheden: een ontwikkelbudget voor persoonlijke ontwikkeling van € 3.000,- per 3 jaar en een opleidingsbudget per afdeling; 
 • collectiviteitskortingen bij ziektekosten- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
 • een solide pensioenregeling bij ABP. 

Jouw werkomgeving

De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, overheidsorganisatie van het jaar 2020 en bedient ruim vijf miljoen klanten. De SVB zorgt ervoor dat onder andere kinderbijslag, AOW-pensioen en betalingen uit het PGB op tijd en correct worden uitbetaald. De SVB keert jaarlijks circa € 51 miljard uit en levert hiermee een essentiële bijdrage aan de Nederlandse samenleving. 

Vanaf 11 locaties maken we ons sterk voor de beste dienstverlening aan onze klanten. Dit doen we met zo'n 4.000 betrokken en kundige collega's. De teams vullen elkaar aan en maken zo samen het verschil. Een baan bij de SVB biedt kansen voor denkers en doeners met initiatief.

Human Resources management van de SVB heeft circa 120 medewerkers die werken in de volgende afdelingen: HR Advies (DSV, DZW, IT & staf), Employability, HR Service Centrum, Leren & Ontwikkelen, Beleid & Organisatie.

Thuis werken of op kantoor? Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dichtgetimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.  

Naast je thuiswerkplek is de standplaats voor deze vacature Amstelveen. Je zult vanzelfsprekend ook af en toe op andere SVB locaties werkzaam zijn.

Meer weten?

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure met betrekking tot de vacature van HR Manager? Frederick Cardaño (Recruiter) beantwoordt graag jouw vragen.

Solliciteren: jij pakt deze kans

Graag! Voor de vacature van HR Manager kan gesolliciteerd worden tot en met vrijdag 2 september aanstaande. 

De vacature is in- en extern uitgezet waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij de SVB. Divers samengestelde teams waar iedereen ertoe doet, maken ons effectiever, creatiever en verbetert onze dienstverlening. Onze doelgroep is immers ook divers. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Opmerking acquisitie en VOG

Een VOG maakt onderdeel uit van de procedure. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Sollicitatieproces

Ontvangst-
bevestiging

Eerste reactie

Kennismakings-
gesprek

2e gesprek

Arbeids-
overeenkomst

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland