Adviseur Organisatie & Informatie (interim)

 • Arbeidsduur: tot 36 uur
 • Opleidingsniveau: hbo
 • Locatie: Utrecht
Reageer uiterlijk: 28-11-2022

Jij doet het

Als Adviseur Organisatie & Informatie a.i. draag je hieraan bij door het beschrijven van de impact op de dienstverlening, het signaleren van kansen en knelpunten (vanuit meerdere perspectieven) en het uitzetten van vervolgacties. Dit doe je zowel gevraagd als ongevraagd. Hierbij voer je niet alleen veranderingen door maar creëer je ook draagvlak en acceptatie ten behoeve de transitie en/of advisering van de afdeling als geheel en meer concreet de Projectmanagers. 

Concreet aan zijn de taken van de Adviseur Organisatie & Informatie a.i in dit al lopende traject:

 • Analyseren van externe en interne ontwikkelingen en deze vertalen naar kansen voor de DZW-organisatie. In de analyse neem je zowel de huidige als de gewenste situatie van de organisatiestructuur, primaire & ondersteunende processen mee.
 • Het vertalen van jouw analyse en onderzoek naar heldere notities als voorbereiding op besluitvorming
 • Bijdragen aan de veranderaanpak: opstellen van plan van aanpak, communicatieplan, initiëren van acties en het creëren van overzicht
 • Informatievoorziening (stakeholders)
 • Inzichtelijk maken van de voortgang van het programma en daarover rapporteren (relevante partijen zijn geïnformeerd over de huidige en toekomstige stand van zaken)
 • Deelnemen aan ketensessies

Jij bent het

Wij zoeken ervaring. Een professional die:

 • relevante werkervaring heeft, bij voorkeur ook op interim basis, in het sociale domein. Je kunt daarmee snel instappen op inhoud en context;
 • aantoonbaar HBO werk- en denkniveau heeft vanuit minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • volwaardige gesprekspartner is voor in- en externe partijen;
 • continu het resultaat voor ogen houdt, met oog voor de veranderende omgeving en de mensen die hierbij betrokken zijn;
 • gevoel heeft voor de politieke verhoudingen;
 • zelfstandig kan werken en om kan gaan met flexibiliteit;
 • bijdraagt aan kennisoverdracht en -deling.
 • Jij bent: voortvrarend, pro-actief en mensgericht.

Jouw werkomgeving

Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoerder van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O). Vanuit de veranderende behoeften van burgers ten aanzien van onze uitvoering (en ook ten aanzien van de uitvoering van onze ketenpartners) kunnen bewegen in een complexe omgeving. Zoals de maatschappelijke context waarin wij onze taken uitvoeren en waarin wij de beweging hebben ingezet om naast uitvoerder van diverse regelingen ook dienstverlener te zijn voor burgers.

Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt voor veel mensen uitkomst en DZW is een belangrijke spil in de complexe, betrokken en interessante keten om dit te realiseren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is PGB2.0 ontwikkeld / in ontwikkeling. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Het Transitieteam, waar we jou als interim professional nodig hebben, draagt bij aan de  implementatie van PGB 2.0 en het werken met een nieuw portaal. Zij doet dit onder andere door het uitvoeren van analyses, opzetten van initiatieven, coördineren van de overgang en het beschrijven van risico’s , kansen en mogelijkheden.

Thuis werken of op kantoor? Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.

Wanneer werken op locatie wel aan de orde is, is jouw werkplek te vinden aan de Papendorpseweg in Utrecht.

Solliciteren: jij pakt deze kans

Via 'Solliciteer direct' brengen we je naar alle relevante informatie over deze opdracht op de website van onze broker. Zij doen voor ons de voorselectie en informeren je over de mogelijkheden en beantwoorden ook inhoudelijke en procesvragen.

"Altijd dat stapje extra doen om het nóg beter te maken voor onze klanten"
Basma - Service medewerker
"Vrijheid om je eigen werk te beheren"
Nalini - Service medewerker

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland