Finalist beste Overheidsorganisatie

De SVB staat in de finale van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020!

Op 18 september 2020 presenteerde de SVB haar pitch aan de jury van de verkiezing. Na rijp beraad koos de jury de SVB, de gemeente Groningen en de Veiligheidsregio Limburg-Noord als de drie finalisten. Deze drie organisaties strijden op 5 november in de Ridderzaal om de hoofdprijs.

De jury over de SVB

De SVB heeft een finalepositie weten in te nemen, omdat zij haar klanten centraal stelt bij de uitvoering en daarbij werkt vanuit De Bedoeling. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de medewerkers van de SVB zoveel mogelijk langs de bedoeling van de wet situaties bekijken en niet alleen langs de lijnen van de letter van de wet. De jury waardeert het feit dat de SVB méér wil doen dan alleen de wettelijke kaders toepassen. ‘De SVB denkt vanuit het perspectief van de klant’, aldus de jury. Ook noemde de jury een aantal andere voorbeelden waarom de SVB een van de finalisten is. Zoals de begrijpelijke en toegankelijke teksten op svb.nl (B1-niveau) en het proactief benaderen van klanten die in de schulden terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Verder wijst het rapport op de hoge klantwaardering van een 8,2 voor de dienstverlening. En de verbeterde klantbrieven waarvoor de SVB een waardering van een 8,8 krijgt van haar klanten. Een ander voorbeeld dat de jury noemt is het streven van de SVB om – voor de klant – samen met overige uitvoeringsorganisaties als één overheid te willen werken.

 

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland