Business Intelligence

Ontdek wat de SVB jou te bieden heeft!

Business Intelligence bij de SVB

De SVB is altijd in beweging. Een continu veranderende maatschappij plus een steeds verder ontwikkelde digitale dienstverlening zorgen voor veel dynamiek. Datagedreven processen, robotics, AI; het zijn allemaal zaken die wij inzetten om onze dienstverlening te optimaliseren!

Er ontstaat steeds meer aandacht voor gegevens, zowel van de SVB als van ketenpartners. Dat betekent ook veel ontwikkelingen en initiatieven, zoals het vergroten van datakwaliteit. En we halen steeds meer informatie over onze processen uit onze data, onder andere met process mining. Het zijn stuk voor stuk aandachtsgebieden waar het vakgebied business intelligence binnen de SVB zich op richt.

We gaan onze uitdagingen multidisciplinair te lijf. Door een goede samenwerking tussen proces- en business analisten, developers, data engineers en data scientists komen we tot de gewenste verbeteringen.

Bekijk hierboven de video en krijg een indruk van het Business Intelligence vakgebied bij de SVB.

Werken bij de SVB, dat biedt kansen!

Verhalen van collega's

"Het is fijn te werken bij een organisatie die dezelfde waarden heeft als ik"
Lindsay - Hoofd Informatie- en Datamanagement
"Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen"
Frank - Data engineer
"De SVB biedt eigen regie en als je die pakt zijn de mogelijkheden groot"
Manon - Agile manager
"Resultaten zien, daar word ik blij van"
Willem - Data scientist
prev next

Trots op onze ontwikkelingen!

De gigantische hoeveelheid data die binnen de SVB verwerkt wordt is interessant voor iedereen die er mee werkt. Bijvoorbeeld om te ontdekken wat de balans is tussen bruikbare en onnodige informatie, waardoor we verder kunnen automatiseren. Met robotics bijvoorbeeld, een ontwikkeling waarin we vooroplopen en waar we best trots op zijn.

Binnen Business Intelligence hebben we een brede groep mensen die zich dagelijks bezighoudt met data- en procesanalyse om de dienstverlening te ondersteunen en continu te verbeteren.

Proces analisten die zich met data-analisten en dataengineers toeleggen op het analyseren, verbeteren en documenteren van alle (IT-)processen en die de de behoeften, eisen en wensen van de SVB in kaart brengen en vertalen naar toepasbare oplossingen. Zodat bijvoorbeeld devops engineers de handigste robotics scripts programmeren. Het is er allemaal op gericht het systeem de eenvoudige taken te laten verrichten. Dan houden onze mensen hun handen vrij voor het complexere werk.

De SVB, de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland